Wspólne szkolenia ZUS i KIDP

Doradcy podatkowi śląskiego oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych w Katowicach poprowadzili, wspólnie z Oddziałem ZUS w Rybniku - dwa szkolenia online dla klientów. Łącznie w spotkaniach wzięło udział ok. 45 osób. Tematyka dotyczyła składki zdrowotnej, składania i korekty druków do ZUS, wyboru formy opodatkowania. Ekspertami podczas tych spotkań byli przedstawiciele śląskiego KIDP – dr Mariusz Cieśla oraz Mariusz Gałuszka. Ze strony rybnickiego ZUS wystąpiła Wiesława Krukowska – zastępca naczelnika Wydziału Obsługi Klientów i Korespondencji.

Szkolenia prowadzone były za pośrednictwem platformy Cisco Webex Meeting. W pierwszym terminie – 19 stycznia 2023 r., uczestnicy spotkania wysłuchali dwóch tematów. Ze strony ZUS padły informacje na temat warunków, uprawnień i skutków skorzystania z Małej Działalności Gospodarczej+. Natomiast ekspert śląskiego KIDP - dr Mariusz Cieśla przedstawił zgromadzonym tematykę, która dotyczyła wyboru formy opodatkowania oraz nowości od 2023 r. dla firm pod kątem podatków.

Podczas drugiego wspólnego szkolenia, które odbyło się 1 lutego 2023 r., przedstawiciel ZUS przybliżył uczestnikom zasady ustalania składki zdrowotnej dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i wytłumaczył, jak wypełniać dokumenty rozliczeniowe. W drugiej części spotkania wystąpił doradca podatkowy – Mariusz Gałuszka, który szczegółowo omówił formy opodatkowania.

Uczestnikami spotkania były osoby, które niedawno założyły własną działalność gospodarczą, przedstawiciele biur rachunkowych i księgowych, członkowie izb rzemieślniczych i handlowych. Realizacja szkoleń w formule online umożliwiła udział w tych spotkaniach osobom z różnych stron Polski.

Zarząd Śląskiego Oddziału KIDP

DATA PUBLIKACJI: 2023-02-03 + pozostałe aktualności